Hamearis lucina (Linneaus 1758)

samec
samica

Hájovník prvosienkový

Biotop: Okraje lesov a lesné čistiny a cesty v lesoch, kvetnaté prieseky v riedkych lesoch.

Čas výskytu imága: Apríl - máj, potom ešte v júli, v dvoch pokoleniach v roku, pričom prvé je vždy početnejšie.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Je v Európe jediným príslušníkom tejto čeľade, ktorá je rozšírená najmä v tropickej Amerike. Motýľ svojim letom pripomína niektoré druhy ohniváčikov. Imága radi sajú na kvetoch a vlhkej pôde alebo zvieracích exkrementoch. Samičky po spárení lietajú nízko nad vegetáciou a hľadajú vhodné rastliny na znášku vajíčok. Vyberajú prevažne staršie, kvitnúce rastliny s najväčšími listami, na ktoré potom kladú vajíčka.

Vajíčko: Zelenkavo biele okrúhle vajíčko je kladené jednotlivo alebo zopár spolu na spodnú stranu listu živnej rastliny. Štádium vajíčka je jeden až dva týždne.

Húsenica: Húsenica po vyliahnutí najprv zožerie obal vajíčka a potom sa ukryje pod zahnutý okraj listu. Odtiaľ vychádza večer žrať. Žerie len v noci a do listu vyžiera okrúhle diery medzi žilkami listu. V dospelosti sa cez deň ukrýva medzi suchými listami a vegetáciou na zemi, v blízkosti živnej rastliny.

Živné rastliny: Primula spp., Rumex spp.

Kukla: Žlto biela, chlpatá kukla je posiata množstvom čiernych bodiek po celom tele. Najčastejšie je umiestnená v trse suchej trávy alebo pod suchým listom živnej rastliny a je pripevnená za kremaster a opásaná vláknom okolo tela. Väčšina kukiel prezimuje, no niektoré sa vyliahnu ešte v ten rok a vytvoria druhú generáciu.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

Scroll to top