Grammodes stolida (Fabricius 1775)

Stužkavec sivkastý

Biotop: Stepi, krovinaté stráne, suché lúky a výslnné okraje suchých dubových lesov.

Čas výskytu imága: Od mája do konca septembra, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh. Na Slovensko vzácne migruje z juhu.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci kedy tiež prilietajú na svetlo ale sú veľmi plaché a dajú sa veľmi ľahko vyplašiť z podrastu aj cez deň. V noci sajú na kvetoch a tiež nastáva aj krátko trvajúca kopulácia.

Vajíčko: Zelené, rebrované vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica žije solitérne a väčšinu času sedí na halúzkach, kde je dobre maskovaná.

Živné rastliny: Rubus, Quercus, Pistacia, Tribulus...

Kukla: Čierna kukla je umiestnená v mäkkom, sedom zámotku medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt a afrotropický.

v palearktickom a afrotropickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
2004, Štúrovo, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Štúrovo, Slovensko

Scroll to top