Grammia quenseli (Paykull 1793)

Spriadač

Biotop: Horské pasienky a alpínske lúky v nadmorských výškach od 2000 po 3000 metrov.

Čas výskytu imága: Júl, august, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle majú dennú aktivitu, kedy sa aj pária. Samice lietajú len veľmi sporadicky.

Vajíčko: Belavožlté vajíčka sú kladené v znáškach na kamene.

Húsenica: Húsenica je veľmi pohyblivá a rýchla. Žerie cez deň aj v noci. Prezimuje dva krát. Najprv ako malinká a druhý raz ako polo dospelá. Zimuje väčšinou pod kameňmi alebo v suchej vegetácii.

Živné rastliny: Taraxacum, Plantago, Scabiosa...

Kukla: Modročierna kukla je uložená v riedkom zámotku pod kameňmi.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Holarkt (v Európe Alpy a Škandinávia, potom cez Rusko až do Japonska a v severnej Amerike).

v holarktickom regióne

mladá húsenica

© Martin Jagelka
2001, Umbrail pass, Švajčiarsko

húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2020, Rochemolles, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2020, Rochemolles, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2020, Rochemolles, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
3.8.2020, Rochemolles, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
11.7.2002, Umbrail pass, Švajčiarsko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

Scroll to top