Glaucopsyche alexis (Poda 1761)

samec
samec zospodu

Modráčik kozincový

Biotop: Slnečné a suché lúky, stepi a pasienky.

Čas výskytu imága: Od mája do polovice júla, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú za slnečného svitu po lúke a sajú z rôznych kvetov.

Vajíčko: Kladené jednotlivo do kvetných pukov živnej rastliny.

Húsenica: Žije najmä na kvetoch a pukoch rastliny. Jej sfarbenie je prispôsobené sfarbeniu kvetu rastliny na ktorej žije. Húsenica je často sprevádzaná mravcami.

Živné rastliny: Melilotus, Coronilla, Astragalus, Onobrychis, Genista.

Kukla: Hnedá, strakatá kukla je uložená a pripradená vláknom k listu vo vegetácii na zemi.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy a severnej Afriky cez strednú Áziu až po Amur).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
20.7.2011, Plavecké Podhradie, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
20.7.2011, Plavecké Podhradie, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2005, Štúrovo, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Strumyani, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Dositeevo, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Dositeevo, Bulharsko

Scroll to top