Furcula furcula (Clerck 1759)

samec
samica

Hranostajník rakytový

Biotop: Lužné lesy, okraje vôd a brehy porastené topoľmi a vŕbami, topoľové stromoradia, aleje a horské doliny.

Čas výskytu imága: Máj, jún a potom ešte od druhej polovice júla do polovice augusta, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Čierne, diskovité vajíčka sú kladené jednotlivo na vrchnú stranu listov živných drevín. Vajíčka sa liahnu zhruba za 12 dní.

Húsenica: Húsenica sedí spočiatku na vrchnej strane listu, neskôr na stonkách a konároch. Svoj trus vystreľuje do diaľky. Na konci tela má dve dlhé vidlice, ktorými sa pri vyrušení oháňa zo strany na stranu, pričom z nich vystrkuje červené bičíky.

Živné rastliny: Populus spp., Salix spp.

Kukla: Kuklí sa v hnedom, tvrdom zámotku na halúzkach alebo v štrbinách kôry. Zámotok je na nerozoznanie od okolitého prostredia.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt a nearkt.

v holarktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2001, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2001, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Abrod, Závod, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod, Závod, Slovensko

Scroll to top