Erynnis tages (Linnaeus 1758)

samec
samica

Súmračník kotúčový

Biotop: Stepné lokality, suché a vyprahnuté lúky, pasienky, lesné čistiny a okraje lesov. Tiež kamenisté stráne a kameňolomy.

Čas výskytu imága: Apríl - máj, potom ešte júl - august, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýľ sa často vyhrieva na suchej vegetácii alebo na cestách a kameňoch kde sa slní s rozprestretými krídlami. Samičky kladú svoje vajíčka jednotlivo na listy živných rastlín. Umiestňujú ich najmä na mladé lístky alebo do miesta kde vyrastá lístok zo stonky.

Vajíčko: Spočiatku zelené, neskorej zmení sfarbenie na oranžovú. Liahne sa zhruba za 14 dní.

Húsenica: Hneď po vyliahnutí spriada dva alebo tri lístky pričom si v nich vytvára svoju skrýšu. Ako rastie robí si stále nové a nové skrýše zo spradených listov živných rastlín. Žerie a lozí len v noci. Húsenica hibernuje v skrýši zo spradených listov a vlákna. Prebúdza sa na jar, kedy sa kuklí.

Živné rastliny: Lotus corniculatus, Coronilla varia..

Kukla: Lesklá, zelenohnedá kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1997, Lábske jazero, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
28.4.2011, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
28.4.2011, Gajary, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
18.6.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
18.6.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
18.6.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Devínska Kobyla, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Hubina, Slovensko

Scroll to top