Eilema lurideola (Zincken 1817)

samec
samec zospodu

Spriadač siný

Biotop: Teplé lesy, krovinaté stepné a kamenité stráne a okraje vodných tokov.

Čas výskytu imága: Od konca júna do polovice augusta, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Samička kladie lesklé, okrúhle vajíčka v malých skupinách na kôru stromov do lišajníkov alebo do ich blízkosti.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. Žerú hlavne v noci alebo keď zaprší a lišajníky zmäknú. Na jeseň prestanú žrať a následne prezimujú.

Živné rastliny: Lichenes (rastúce na stromoch a kameňoch).

Kukla: Kukla je uložená v jemnom, chlpmi premiešanom zámotku, ktorý je zvyčajne spradený na zemi alebo v škárach kôry a pod.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po východnú Áziu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
27.6.2004, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

Scroll to top