Eilema griseola (Hübner 1803)

Spriadač sivý

Biotop: Lužné a podmáčané lesy, močariská a okraje vodných tokov.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Samička kladie lesklé, okrúhle vajíčka v malých skupinách na kôru stromov do lišajníkov alebo do ich blízkosti.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo a po druhom zvliekaní začínajú zimnú diapauzu.

Živné rastliny: Lichenes (rastúce na stromoch).

Kukla: Kukla je uložená v jemnom, chlpmi premiešanom zámotku, ktorý je zvyčajne spradený na zemi alebo v škárach kôry a pod.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samica

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

Scroll to top