Eilema complana (Linnaeus 1758)

Spriadač lišajníkový

Biotop: Lesy a ich okraje, hory, tiež brehy vodných tokov a jazier.

Čas výskytu imága: Júl, august, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú aj na svetlo.

Vajíčko: Samička kladie okrúhle vajíčka v malých skupinách na kôru stromov do lišajníkov alebo do ich blízkosti.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo a po druhom zvliekaní začínajú zimnú diapauzu.

Živné rastliny: Lichenes (možno tiež opadané a tlejúce lístie).

Kukla: Kukla je uložená v jemnom, chlpmi premiešanom zámotku, ktorý je zvyčajne spradený na zemi alebo v škárach kôry a pod.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Sibír).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2.6.2010, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2005, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

Scroll to top