Eilema caniola (Hübner 1808)

Spriadač

Biotop: Suché stepné stráne, kamenisté svahy a tiež okraje záhrad a lesostepi.

Čas výskytu imága: Máj, jún a potom ešte od augusta do novembra v dvoch až troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Na juhu Európy hojný druh. Na Slovensku sa objavil len nedávno v súvislosti s otepľovaním.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Samička kladie zelenkasté, okrúhle vajíčka v malých skupinách na kôru stromov do lišajníkov alebo do ich blízkosti.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. S príchodom chladných jesenných dní začínajú zimnú diapauzu.

Živné rastliny: Lichenes (rastúce na zemi, kameňoch alebo strechách domov).

Kukla: Kukla je uložená v jemnom, chlpmi premiešanom zámotku, ktorý je zvyčajne spradený na zemi alebo pod kameňmi a pod.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy do Ruska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
15.9.2023, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
11.9.2023, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Lozenitsa, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Vogatsiko, Grécko

Scroll to top