Drymonia velitaris (Hufnagel 1766)

samec
samica

Chochlatka južná

Biotop: Svetlé dubové lesy a ich slnečné okraje a krovinaté lesostepi s porastom dubov.

Čas výskytu imága: Od mája do polovice júla, väčšinou iba v jednom pokolení v roku. Občas sa môže vyskytnúť ešte aj druhá, čiastočná generácia v auguste.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu po zotmení a ich aktivita začína už pár minút po usušení krídiel. Lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo (až okolo polnoci).

Vajíčko: Belavé vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov. Väčšinou samice vyberajú malé krovinaté duby (prízemné haluze) na okraji lesa (južná, oslnená strana).

Húsenica: Húsenica žije na stromoch a väčšinou sedí na spodnej strane listu, kde je svojim sfarbením dokonale maskovaná. Dá sa nájsť podľa typického požerku. Žerie väčšinou v noci. Pred kuklením stmavne a začne nervózne loziť.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Tmavohnedá kukla je uložená v riedkom zámotku, plytko pod zemou alebo pod opadaným lístím.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Arménsko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

vajíčko

© Martin Jagelka
7.7.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
14.8.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
14.8.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
9.7.2015, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
3.8.2016, Rohožník, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
3.8.2016, Rohožník, Slovensko

zámotok

© Martin Jagelka
3.8.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
11.6.2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

Scroll to top