Drymonia ruficornis (Hufnagel 1766)

samec
samica

Chochlatka dubová

Biotop: Dubové lesy, krovinaté lesostepi s porastom dubov a listnaté lesy.

Čas výskytu imága: Apríl, máj, iba v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Bledozelené vajíčko je kladené jednotlivo na okraj listu.

Húsenica: Húsenica žije na stromoch a väčšinou sedí na spodnej strane listu, kde je svojim sfarbením dokonale maskovaná. Žerie väčšinou v noci. Pred kuklením stmavne a začne nervózne loziť.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Čierna kukla je uložená v zámotku, plytko pod zemou alebo pod opadaným lístím.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Arménsko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

mladá húsenica pred zvliekaním

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
5.6.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
5.6.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
16.5.2018, Osku, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
16.5.2018, Osku, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
1.6.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1.6.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.4.2018, Osku, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top