Drymonia querna (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Chochlatka dubinová

Biotop: Teplé lužné lesy, dubové lesy a lesostepi s porastom dubov.

Čas výskytu imága: Od júna do polovice augusta, iba v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Bledozelené vajíčko je kladené jednotlivo na okraj listu.

Húsenica: Húsenica žije na stromoch a väčšinou sedí na spodnej strane listu, kde je svojim sfarbením dokonale maskovaná. Žerie väčšinou v noci. Pred kuklením stmavne a začne nervózne loziť.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy cez Turecko do Sýrie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
18.8.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
22.8.2010, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top