Drymonia obliterata (Esper 1785)

samec

Chochlatka buková

Biotop: Bukové lesy, listnaté lesy a pralesy.

Čas výskytu imága: Od polovice júna do polovice júla, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Bledozelené vajíčko je kladené jednotlivo na okraj listu.

Húsenica: Húsenica žije najmä na mladých stromoch a väčšinou sedí na spodnej strane listu. Dá sa nájsť podľa typického požerku. Pred kuklením nervózne lozí a zlieza na zem.

Živné rastliny: Fagus, Quercus spp.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej Európy po Arménsko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
6.9.2023, Vsetín - Roketnice, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
6.9.2023, Vsetín - Roketnice, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
6.9.2023, Vsetín - Roketnice, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
6.9.2023, Vsetín - Roketnice, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
6.9.2023, Vsetín - Roketnice, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
6.9.2023, Vsetín - Roketnice, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2018, Nová Sedlica, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2010, Rohožník, Slovensko

Scroll to top