Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Chochlatka hnedá

Biotop: Lužné lesy, listnaté a dubové lesy, okraje lesov a tiež lesostepi s porastom dubov.

Čas výskytu imága: Od apríla do augusta, v dvoch generáciách v roku, pričom ta prvá je početnejšia.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Bledozelené s malou bodkou v strede. Kladené je jednotlivo na okraj listu.

Húsenica: Húsenica žije najmä na mladých stromoch a väčšinou sedí na spodnej strane listu. Dá sa nájsť podľa typického požerku. Pred kuklením nervózne lozí a zlieza na zem.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Arménsko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
3.7.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.6.2022, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.6.2022, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.6.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top