Dolbina elegans (Bang-Haas 1913)

samec

Lišaj jaseňový

Biotop: Okraje vlhkých listnatých lesov, lesy s porastom starých jaseňov a vlhké údolia riek.

Čas výskytu imága: Apríl a potom ešte v júli a v auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú za súmraku a krátko po zotmení, kedy samce prilietajú aj na svetlo. Samičky sa zdržujú v korunách stromov.

Vajíčko:

Húsenica: Húsenica je veľmi dobre maskovaná a väčšinou sedí na spodnej strane listu.

Živné rastliny: Fraxinus, Ligustrum.

Kukla:

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z juhovýchodnej Európy po Irán).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
26.7.2021, Skhorpilovci, Bulharsko

Scroll to top