Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller 1775)

samec

Chochlatka brestová

Biotop: Lužné lesy, okolia vôd, okraje lesov, lesostepi a krovinaté stráne s porastom brestov.

Čas výskytu imága: Od konca marca do mája, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Pária sa v noci. Motýle tohto druhu majú na rozdiel od ostatných druhov tejto čeľade vyvinutý cuciak. Je preto dosť možné, že sajú na stromoch miazgu. Taktiež vedia rýchlo loziť ako mori.

Vajíčko: Belavé, ploské vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na listy alebo do blízkosti pukov živnej rastliny.

Húsenica: Húsenica žije na stromoch a väčšinou sedí na spodnej strane listu. Pred kuklením nervózne lozí a zlieza na zem.

Živné rastliny: Ulmus spp.

Kukla: Čiernohnedá, hladká kukla je uložená v oválnom zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Ural).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
20.5.2003, Štúrovo, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.6.2018, Lozenitsa, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.6.2018, Lozenitsa, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.6.2018, Lozenitsa, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
5.4.2019, Lozenitsa, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
5.4.2019, Lozenitsa, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
20.4.1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
6.4.2022, Suchohrad, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Štúrovo, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Strumyani, Bulharsko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Lozenitsa, Bulharsko

Scroll to top