Diaphora sordida (Hübner 1803)

Spriadač

Biotop: Výslnné skalnaté stepi v podhorských oblastiach na juhu Álp.

Čas výskytu imága: Apríl, máj, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne počas dňa, kedy sa aj pária. Samičky po spárení kladú vajíčka.

Vajíčko: Belavé, guľaté vajíčka sú kladné vo veľkých znáškach na listy, steblá alebo kamene.

Húsenica: Húsenica žerie väčšinou len v noci. Cez deň zalieza do vegetácie. Pohybuje sa veľmi rýchlo a pri vyrušení padá na zem do podrastu.

Živné rastliny: Taraxacum, Rumex, Plantago, Galium...

Kukla: Kuklia sa v jemnom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi medzi rastlinstvom alebo pod kameňmi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (horské oblasti Francúzka, Talianska, Švajčiarska a južného Rakúska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

vajíčka

© Martin Jagelka
11.5.2016, Asal, Leuk, Švajčiarsko

húsenica

© Martin Jagelka
7.6.2017, Asal, Leuk, Švajčiarsko

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2015, Inntal - Stams, Rakúsko

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2015, Inntal - Stams, Rakúsko

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2015, Inntal - Stams, Rakúsko

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2015, Inntal - Stams, Rakúsko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.5.2016, Asal, Leuk, Švajčiarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
11.5.2016, Asal, Leuk, Švajčiarsko

Scroll to top