Diaphora mendica (Clerck 1759)

Spriadač vratičový

Biotop: Okraje lesov a lesné čistiny, slnečné, kvetnaté lúky, stepi a vyprahnuté krovinaté stráne.

Čas výskytu imága: Máj, jún, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, ale niekedy lietajú aj cez deň a dajú sa vyplašiť aj z podrastu. Pre väčšinu predátorov sú jedovaté. Pri vyrušení vystierajú dopredu predný pár nôh a ohnú bruško, aby svojím kontrastným sfarbením upozornili na svoju jedovatosť. Tiež vypúšťajú dve kvapky jedovatej tekutiny spoza hlavy.

Vajíčko: Bledé vajíčka sú malé a guľaté. Samička ich kladie v malých znáškach na spodnú stranu listov.

Húsenica: Húsenice žijú samostatne na rastlinách. Pri vyrušení rýchlo lozia a padajú na zem do vegetácie.

Živné rastliny: Trifolium, Plantago, Taraxacum, Rumex, Urtica, Polygonum, Trifolium...

Kukla: Kuklia sa v mäkkom, hnedom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi, medzi rastlinstvom alebo pod kameňmi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (Európa až po Čínu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
22.6.2003, Gajary, Slovensko

húsenice

© Martin Jagelka
22.6.2003, Gajary, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.7.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
3.7.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
5.5.2016, Prouvy, Francúzsko

imago - samec

© Martin Jagelka
7.5.2005, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.4.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.4.2007, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Bezden, Bulharsko

Scroll to top