Daphnis nerii (Linnaeus 1758)

samec
samica

Lišaj oleandrový

Biotop: Prímorské oblasti, pláže, parky, mestá, predmestia a záhrady. V trópoch dažďové pralesy.

Čas výskytu imága: Jún, júl a potom ešte v auguste a v septembri, v dvoch generáciách v roku. Prvá generácia je tvorená motýľmi, ktoré k nám priletia z juhu a zakladajú u nás populáciu. Jej potomkovia sa liahnu v auguste a v septembri.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny migrant.

Biológia motýľa: Motýle lietajú večer a v noci, kedy sajú z kvetov a prilietajú občas aj na svetlo. Sú to migranti a každoročne migrujú z Afriky do strednej Európy. Po ceste na sever zakladajú nové populácie. Či sa ich potomkovia potom vracajú späť na juh, nie je známe. Tento druh ale neprezimuje v žiadnom štádiu ani na juhu Európy.

Vajíčko: Svetlozelené lesklé vajíčka sa liahnu zhruba za 5 až 8 dní, podľa teploty. Sú kladené jednotlivo na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica v dospelosti dosahuje veľké rozmery. Pri vyrušení ohýba prednú časť tela a ukazuje dve veľké, oči pripomínajúce škvrny na treťom článku tela. Rastie pomerne rýchlo a pretože žije na jedovatých rastlinách, je aj sama jedovatá a väčšina predátorov sa jej vyhýba. Pred kuklením zhnedne a zlieza na zem, kde sa kuklí.

Živné rastliny: Nerium oleander,...(v zajatí tiež Vinca minor a Ligustrum spp.)

Kukla: Okrovo žltá kukla je umiestnená v mäkkom zámotku na zemi, medzi zvyškami rastlín.

Prezimovanie: Neprezimuje v žiadnom štádiu.

Rozšírenie: Palearkt a afrotropický.

v palearktickom a afrotropickom regióne

vajíčko

© Martin Jagelka
25.11.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

malá húsenica

© Martin Jagelka
2.10.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.10.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.10.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Réunion, Maskarény, Francúzsko

húsenica - farebná forma

© Martin Jagelka
2002, Réunion, Maskarény, Francúzsko

húsenica pred kuklením

© Martin Jagelka
16.8.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

húsenica pred kuklením

© Martin Jagelka
16.8.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

húsenica tesne pred kuklením

© Martin Jagelka
29.10.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

premena húsenice na kuklu

© Martin Jagelka
29.10.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

čerstvá kukla

© Martin Jagelka
29.10.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

kukla

© Martin Jagelka
30.10.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

liahnuci sa motýľ

© Martin Jagelka
20.11.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
9.9.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.9.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.9.2020, Plavecký Štvrtok, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
18.10.2014, Kokkini Chani, Kréta, Grécko

imago - samica

© Martin Jagelka
18.10.2014, Kokkini Chani, Kréta, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Anissaras, Kréta, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Punat, Krk, Chorvátsko

Scroll to top