Cupido osiris (Meigen 1829)

samec
samec zospodu
samica

Modráčik Oziris

Biotop: Vyprahnuté, trávnaté stepi, krovinaté stráne a suché, skalnaté lesostepi.

Čas výskytu imága: V júni a potom ešte čiastočná druhá generácia v auguste.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle radi sajú na kvetoch alebo na vlhkej pôde a niekedy aj na truse zvierat. Samička po spárení poletuje okolo kvetov hostiteľských rastlín a po nájdení vhodného puku kvetu po ňom lozí s ohnutým zadočkom. Potom do neho umiestni jedno vajíčko.

Vajíčko: Zelenkavo-biele okrúhle vajíčko má tmavý mikropilárny otvor. Je kladené jednotlivo.

Húsenica: Húsenica sa živí kvetmi svojich živných rastlín. Je občas sprevádzaná mravcami.

Živné rastliny: Onobrychis spp.

Kukla: Jemne chlpatá kukla je umiestnená na rastline.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z južnej Európy až po strednú Áziu).

v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
2.8.2014, Ondič, Chorvátsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Ondič, Chorvátsko

Scroll to top