Cupido alcetas (Hoffmannsegg 1804)

samec
samec zospodu
samica

Modráčik ranostajový

Biotop: Vlhké lúky, okraje a cesty v lužných lesoch a mokrade.

Čas výskytu imága: Od konca apríla do júna a potom ešte v júli a v auguste, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle radi sajú na rôznych kvetoch najmä bôbovitých rastlín. Lietajú nízko pri zemi.

Vajíčko: Zeleno biele vajíčka sú kladené na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica vyžiera kvety, puky a nedozreté semená hostiteľskej rastliny. Neskôr tiež listy.

Živné rastliny: Galega officinalis, Vicia spp.

Kukla: Kukla je uložená a pripradená vláknom k listu vo vegetácii na zemi.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

 

v palearktickom regióne

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod, Slovensko

Scroll to top