Cricula andrei (Jordan 1909)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Prunus, Quercus, Rhododendron...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Indoaustrálsky.

v indoaustrálskom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
lokalita neznáma

imago - samica

© Martin Jagelka
lokalita neznáma

Scroll to top