Coscinia cribraria (Linnaeus 1758)

Spriadač fialkový

Biotop: Vresoviská, rašeliniská, suché a trávnaté lúky, riedke borovicové lesy na piesočnom podklade.

Čas výskytu imága: Júl, august, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú za svetlom. Dajú sa tiež vyplašiť z podrastu aj počas dňa, kedy vyletia a po krátkom lete zase usadnú do rastlinstva. Samičky kladú svoje vajíčka v znáškach okolo stoniek tráv alebo iných rastlín.

Vajíčko: Vajíčka sú lesklé, zlatisté a liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice žijú samostatne na rastlinách. Na jeseň zaliezajú hlbšie do podrastu alebo do machu, kde prezimujú.

Živné rastliny: Calluna vulgaris, Thymus, Senecio, Vaccinium, Poaceae,...

Kukla: Kukla je uložená v mäkkom, chlpmi premiešanom zámotku medzi rastlinami na zemi.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do východnej Ázie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
25.6.2009, Rohožník, Slovensko

húsenica - subsp. benderi

© Martin Jagelka
2.9.2019, Laguna del Abalario, Huelva prov., Španielsko

húsenica - subsp. benderi

© Martin Jagelka
2.9.2019, Laguna del Abalario, Huelva prov., Španielsko

húsenica - subsp. benderi

© Martin Jagelka
2.9.2019, Laguna del Abalario, Huelva prov., Španielsko

húsenica - subsp. benderi

© Martin Jagelka
2.9.2019, Laguna del Abalario, Huelva prov., Španielsko

húsenica - subsp. benderi

© Martin Jagelka
2.9.2019, Laguna del Abalario, Huelva prov., Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
23.8.2005, Rohožník, Slovensko

imago - samica subsp. benderi

© Martin Jagelka
24.10.2019, Laguna del Abalario, Huelva prov., Španielsko

biotop

© Martin Jagelka
2010, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2010, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top