Coscinia bifasciata (Rambur 1832)

Spriadač

Biotop: Xerotermné lokality: trávnaté stepi a kamenisté stráne v kopcovitej krajine.

Čas výskytu imága: Apríl, máj a potom ešte v septembri a októbri, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú za svetlom. Dajú sa tiež vyplašiť z podrastu aj počas dňa, kedy vyletia a po krátkom lete zase usadnú do rastlinstva. Samičky kladú svoje vajíčka v znáškach okolo stoniek tráv alebo iných rastlín.

Vajíčko: Vajíčka sú lesklé, zlatisté a liahnu sa zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice žijú samostatne na rastlinách. Na jeseň zaliezajú hlbšie do podrastu alebo do machu, kde prezimujú.

Živné rastliny: Calluna vulgaris, Thymus, Senecio, Poaceae,...

Kukla: Kukla je uložená v mäkkom, chlpmi premiešanom zámotku medzi rastlinami na zemi.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (endemit Korziky a Sardínie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
19.2.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
19.2.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
19.2.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
19.2.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
28.6.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
20.3.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
20.3.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
20.3.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
20.3.2017, Meana Sardo, Sardínia, Taliansko

Scroll to top