Copaxa simson (Maassen & Weymer 1881)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Persea americana, Ceiba...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Neotropický.

v neotropickom regióne

imago - samec

© Leroy Simon
7.5.2008, Kiri lodge, Kostarika

Scroll to top