Copaxa multifenestrata (Herrich-Schäffer 1854)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Persea americana, Liquidambar, Salix caprea...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Neotropický.

v neotropickom regióne

malé húsenice

© Leroy Simon
18.12.2007, Tapanti, Kostarika

húsenica

© Leroy Simon
30.12.2007, Tapanti, Kostarika

húsenica

© Leroy Simon
5.1.2008, Tapanti, Kostarika

kukla v zámotku

© Leroy Simon
9.1.2008, Tapanti, Kostarika

imago - samec

© Leroy Simon
22.11.2007, Tapanti, Kostarika

imago - samec

© Leroy Simon
26.11.2007, Tapanti, Kostarika

imago - samec

© Martin Jagelka
2.9.2011, Tapanti, Kostarika

imago - samica

© Leroy Simon
22.11.2007, Tapanti, Kostarika

imago - samica

© Martin Jagelka
27.2.2008, Tapanti, Kostarika

imago - samica

© Martin Jagelka
27.2.2008, Tapanti, Kostarika

Scroll to top