Colotis evagore (Klug 1829)

samec
samec
samec
samica

Mlynárik

Biotop: Suché a vyprahnuté stanovištia, kamenisté stepi, skalnaté rokliny a polopúšte.

Čas výskytu imága: Druh lieta prakticky celý rok.

Status / Početnosť: Na lokalite pomerne hojný.

Biológia motýľa: Motýle lietajú len za slnečného počasia. Sajú na kvetoch a zlietavajú sa k hostiteľským rastlinám. Tu sa liahnu nové samičky na ktoré čakajú samce. Samica po oplodnení obletuje okolo živnej rastliny a kladie na ňu svoje vajíčka.

Vajíčko: Podlhovasté, biele, kladené jednotlivo na spodnú stranu listu.

Húsenica: Húsenica žije na kroch živnej rastliny a väčšinou sa drží na lístkoch a halúzkach ktoré rastú pri zemi. Húsenice tohto druhu sú prispôsobené suchým podmienkam v polopúštiach a stepiach kde žijú. Sú schopné krátky čas zostať bez stravy alebo obžierať aj uschnuté lístie živnej rastliny.

Živné rastliny: Capparis spinosa.

Kukla: Hnedožltá, tenká kukla je pripevnená za kremaster a opaskom okolo tela. Je umiestnená buď na vetvičke alebo spodnej strane listu, blízko pri zemi.

Prezimovanie: Krátka hibernácia v štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (južné Španielsko a severná Afrika).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
28.10.2015, Tabernas, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
28.10.2015, Tabernas, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
28.10.2015, Tabernas, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
28.10.2015, Tabernas, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
28.10.2015, Tabernas, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
28.10.2015, Tabernas, Španielsko

kukla

© Martin Jagelka
12.11.2015, Tabernas, Španielsko

imago-samica

© Martin Jagelka
23.11.2015, Tabernas, Španielsko

imago-samica

© Martin Jagelka
23.11.2015, Tabernas, Španielsko

imago-samica

© Martin Jagelka
23.11.2015, Tabernas, Španielsko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Baza, Španielsko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Baza, Španielsko

Scroll to top