Colias palaeno (Linnaeus 1761)

samec
samica
samica zospodu
samica

Žltáčik čučoriedkový

Biotop: Vrchoviskové rašeliniská.

Čas výskytu imága: V júni, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh. V súčasnosti sa vyskytuje už len na jedinej poslednej lokalite na severnej Orave a aj tu jeho počet z roka na rok klesá.

Biológia motýľa: Samce aj samice možno vidieť ako rýchlim letom preletujú ponad lokalitou. Radi usadajú na živné rastliny na ktorých sa s obľubou slnia. Sú aktívne hlavne za slnečného počasia.

Vajíčko: Podlhovasté, spočiatku bledožlté, neskôr oranžové. Samica ich kladú jednotlivo na vrchnú stranu listu živnej rastliny.

Húsenica: Spočiatku sedí na vrchnej strane listu v jeho strede na stredovej žilke a skeletuje list. Je veľmi málo pohyblivá a je dobre maskovaná s okolitou vegetáciu. Miesta kde sedí si opriada vláknom. Na jeseň, s príchodom chladných dní, si húsenica upradie na suchom liste niekde na zemi podušku z vlákna na ktorej sa prichytí a takto prezimuje až do jari.

Živné rastliny: Vaccinium uliginosum.

Kukla: Kukla je zelená so žltým postranným pásom. Je pripevnená opaskom z vlákna o stonku rastliny.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a severnej Európy až do Japonska) a nearkt (severná Amerika).

v holarktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
20.6.2016, Czarny Dunajec, Poľsko

imago - samica

© Martin Jagelka
20.6.2016, Czarny Dunajec, Poľsko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
20.6.2016, Czarny Dunajec, Poľsko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Suchá Hora, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Suchá Hora, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Czarny Dunajec, Poľsko

Scroll to top