Colias myrmidone (Esper 1781)

samec
samica
samica zospodu
samica

Žltáčik zanoväťový

Biotop: Staré lúčne biotopy a výslnné lesostepné pasienky, prevažne v kopcovitej krajine a na juh obrátených stráňach.

Čas výskytu imága: Od mája do konca septembra, v dvoch alebo troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny a všade ubúdajúci druh. Na väčšine lokalít už vyhynul a dnes je to jeden z  najvzácnejších a najohrozenejších denných motýľov Európy.

Biológia motýľa: Samce aj samice možno vidieť ako rýchlim letom preletujú ponad lokalitou. Radi sajú najmä na lucernovitych rastlinách. Často sedia na prízemnej vegetácii alebo na zemi a pri neopatrnom priblížení okamžite odlietajú lebo sú veľmi plaché.

Vajíčko: Podlhovasté, spočiatku bledožlté, neskôr oranžové. Samica ho kladie na vrchnú stranu listu alebo koncovú stonku živnej rastliny. Liahne sa zhruba za 8 dní.

Húsenica: Spočiatku sedí na vrchnej strane listu v jeho strede na stredovej žilke a skeletuje list. Je veľmi málo pohyblivá a je dobre maskovaná s okolitou vegetáciu. Miesta kde sedí si opriada vláknom. Na jeseň, s príchodom chladných dní, si húsenica upradie na suchom liste niekde na zemi podušku z vlákna na ktorej sa prichytí a takto prezimuje až do jari.

Živné rastliny: Cytisus spp.

Kukla: Kukla je zelená so žltým postranným pásom. Je pripevnená opaskom z vlákna o stonku rastliny. Liahne sa zhruba za dva týždne.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z východnej Európy po Kazachstan).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
12.8.2003, Radejov, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
12.8.2003, Radejov, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
12.8.2003, Radejov, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
12.8.2003, Radejov, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
18.8.2003, Radejov, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
18.8.2003, Radejov, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
18.8.2003, Radejov, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
18.8.2003, Radejov, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2021, Gura Dimieni, Rumunsko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Gura Dimieni, Rumunsko

Scroll to top