Colias hyale (Linnaeus 1758)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Žltáčik ranostajový

Biotop: Stepné lokality, suché a vyprahnuté lúky, pasienky, kamenisté stráne, tiež lesné čistiny, okraje lesov, vôd a lucernové polia.

Čas výskytu imága: Od polovice apríla do októbra v troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýľ je veľmi rýchli a vytrvalí letec. Samce aj samice možno často vidieť ako rýchlim letom preletujú ponad lúkami a poľami. Radi sajú najmä na lucernovitých rastlinách.

Vajíčko: Podlhovasté, spočiatku biele, neskôr oranžové. Samica ho kladie na vrchnú stranu listu živnej rastliny. Liahne sa zhruba za týždeň.

Húsenica: Húsenica spočiatku sedí na vrchnej strane listu v jeho strede na stredovej žilke a skeletuje list. Je veľmi málo pohyblivá a je dobre maskovaná s okolitou vegetáciu. Miesta kde sedí si opriada vláknom. Na jeseň, s príchodom chladných dní, si húsenica upradie na suchom liste niekde na zemi podušku z vlákna na ktorej sa prichytí a takto prezimuje až do jari.

Živné rastliny: Lotus, Trifolium, Coronilla varia, Vicia, Medicago...

Kukla: Kukla je zelena so žltým postranným pruhom. Je pripevnená opaskom z vlákna o stonku rastliny. Liahne sa zhruba za dva týždne.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

rozlišovacie znaky samcov C.hyale a C.alfacariensis

© Peter Kurina

rozlišovacie znaky samíc C.hyale a C.alfacariensis

© Peter Kurina

húsenica

© Martin Jagelka
9.2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
21.4.2007, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
9.2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
9.2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.2000, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.2000, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Silica, Slovensko

Scroll to top