Colias crocea (Geoffroy 1785)

samec
samica
samica
samica forma helice

Žltáčik vičencový

Biotop: Stepné lokality, suché a vyprahnuté lúky, pasienky, kamenisté stráne, tiež lesné čistiny, okraje lesov, vôd a lucernové polia.

Čas výskytu imága: Od mája do konca októbra v dvoch až troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýľ veľmi rýchli a vytrvalí letec a migrant. V našich podmienkach neprezimuje, preto každoročne na jar prilietajú migrujúce jedince z južnej Európy k nám a ďalej na sever. Na svojej trase zakladajú populácie ktoré sa u nás ďalej rozmnožujú a vytvárajú ďalšie generácie. Samce aj samice možno často vidieť ako rýchlim letom preletujú ponad lúkami a poľami. Radi sajú najmä na lucernovitých rastlinách.

Vajíčko: Podlhovasté, spočiatku biele, neskôr oranžové. Samica ho kladie na vrchnú stranu listu živnej rastliny. Liahne sa zhruba za týždeň.

Húsenica: Húsenica je veľmi podobná húseniciam ostatných žltáčikov z rodu Colias. Je málo pohyblivá a je dobre maskovaná s okolitou vegetáciou. Miesta kde sedí si opriada vláknom.

Živné rastliny: Medicago sativa, Trifolium, Onobrychis, Coronilla varia.

Kukla: Kukla je zelena so žltým postranným pásikom. Je pripevnená opaskom z vlákna o stonku rastliny. Liahne sa zhruba za dva týždne.

Prezimovanie: U nás neprezimuje, ale migruje k nám každoročne z juhu.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

vľavo samec, vpravo samica

© Peter Kurina

vľavo samec, vpravo samica (f. helice)

© Peter Kurina

imago - samec

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

imago - samica žltá forma

© Martin Jagelka
1.11.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samica forma helice

© Martin Jagelka
9.1994, Stupava, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Skiti, Grécko

Scroll to top