Colias chrysotheme (Esper 1781)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Žltáčik kozincový

Biotop: Suché a vyprahnuté biotopy, kamenisté stepi a lesostepi.

Čas výskytu imága: Od konca apríla do novembra v troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny a všade ubúdajúci druh.

Biológia motýľa: Je to rýchli a plachý motýľ. Samce sú teritoriálne a rýchlim, kľukatým letom ponad vegetáciou hľadajú čerstvo vyliahnuté samičky. Samice po spárení kladú vajíčka jednotlivo na živné rastliny menšieho vzrastu rastúce medzi kameňmi alebo na odkrytej pôde.

Vajíčko: Podlhovasté, bieložlté vajíčka po čase stmavnú. Liahnu sa približne za týždeň.

Húsenica: Spočiatku sedí na vrchnej strane listu v jeho strede na stredovej žilke a skeletuje list. Je veľmi málo pohyblivá a je dobre maskovaná s okolitou vegetáciu. Miesta kde sedí si opriada vláknom. Na jeseň, s príchodom chladných dní, si húsenica upradie na suchom liste niekde na zemi podušku z vlákna na ktorej sa prichytí a takto prezimuje až do jari.

Živné rastliny: Astragalus austriacus

Kukla: Bledozelená s postranným žltým pruhom. Je umiestnená na stonke a opásaná vláknom okolo tela.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh, v súčasnosti len v Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine a cez južné Rusko po západnú Čínu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
1998, Budapešť okolie, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
20.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
20.5.2023, Nagyvazsony, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Nagyvazsony, Maďarsko

Scroll to top