Clostera curtula (Linnaeus 1758)

samec
samica

Chochlatka hnedoškvrnná

Biotop: Lužné lesy, okolia vôd, okraje lesov, doliny a vlhké lúky s porastom mladých osík, topoľov a vŕb.

Čas výskytu imága: Od polovice apríla do konca augusta, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu ráno a doobeda. Lietajú a pária sa v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Spárené zostanú ešte celý deň a rozpoja sa až navečer. Samičky začínajú hneď klásť svoje vajíčka. Vyberajú si hlavne mladé stromy. Cez deň motýle sedia pod listami, kde dokonale splývajú s prostredím. Pri vyrušení padajú na zem a po chvíli odlietajú.

Vajíčko: Ploské vajíčka sú kladené jednotlivo na list. Liahnu sa zhruba za 14 dní.

Húsenica: Húsenica žije medzi spradenými listami, kde sa ukrýva celý deň a za potravou vylieza v noci. Jej vývoj trvá zhruba mesiac a ako rastie si stále spriada ďalšie a ďalšie listy, kde sa ukrýva.

Živné rastliny: Populus tremula, Populus spp., Salix spp.

Kukla: Húsenica sa kukli v mäkkom zámotku, ktorý si spriada medzi listami na strome. Kukla je čierna a liahne sa zhruba za dva týždne. Zámotok s kuklou druhej generácie opadne na jeseň zo stromu.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Sibír).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica v spradenom liste

© Martin Jagelka
24.8.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
24.8.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
24.8.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica - bledá forma

© Martin Jagelka
14.9.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica - bledá forma

© Martin Jagelka
14.9.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
15.5.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.6.2018, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod, Závod, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Pribylina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

Scroll to top