Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Chochlatka vrbinová

Biotop: Lužné lesy, okolia vôd, doliny a okraje lesov s porastom topoľov a vŕb.

Čas výskytu imága: Máj, jún a potom ešte júl až august, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa liahnu ráno a doobeda. Lietajú a pária sa v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Spárene zostanú ešte celý deň a rozpoja sa až navečer. Samičky začínajú hneď klásť svoje vajíčka. Vyberajú si hlavne mladé stromy.

Vajíčko: Ploské vajíčka sú kladené v malých skupinách na listy živných drevín. Liahnu sa zhruba za 14 dní.

Húsenica: Húsenice žijú medzi spradenými listami, kde sa ukrývajú cez deň a za potravou vyliezajú až v noci. V mladosti žijú spoločne a neskôr sa rozliezajú. Húsenica žije celý život medzi spradenými listami, kde sa ukrýva.

Živné rastliny: Populus tremula, Populus spp., Salix spp.

Kukla: Húsenica sa kukli v mäkkom, šedom zámotku, ktorý si spriada medzi listami na strome. Kukla je čierna a liahne sa zhruba za dva týždne. Zámotok s kuklou druhej generácie opadne na jeseň zo stromu.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Japonsko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

mladé húsenice v spoločnom zapradenom liste

© Martin Jagelka
20.6.2021, Nová Sedlica, Slovensko

mladé húsenice

© Martin Jagelka
20.6.2021, Nová Sedlica, Slovensko

húsenice

© Martin Jagelka
2.9.2017, Petránky - Zákopčie, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2.9.2017, Petránky - Zákopčie, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2.9.2017, Petránky - Zákopčie, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2.9.2017, Petránky - Zákopčie, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2.9.2017, Petránky - Zákopčie, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.4.2018, Petránky - Zákopčie, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
12.6.2018, Petránky - Zákopčie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2018, Nová Sedlica, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Petránky - Zákopčie, Slovensko

Scroll to top