Citheronia regalis (Fabricius 1793)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: Jún a júl, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: Pomerne veľké, bledozelené vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných drevín.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. Rastú pomerne rýchlo.

Živné rastliny: Juglans, Carya, Rhus, Liquidambar, Quercus, Salix, Ligustrum, Syringa...

Kukla: Kuklia sa hlboko v zemi, kde si vytvárajú zemnú komôrku, v ktorej sa premenia na čiernu kuklu.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Nearktický (východná časť USA).

v nearktickom regióne

mladá húsenica

© Leroy Simon
12.4.2005, Virginia, USA

húsenica

© Leroy Simon
13.7.2007, Virginia, USA

húsenica

© Martin Jagelka
28.7.2003, USA

húsenica

© Martin Jagelka
23.7.2003, USA

imago - samec

© Leroy Simon
14.5.2007, Georgia, USA

imago - samica

© Martin Jagelka
2.8.2004, USA

Scroll to top