Citheronia phoronea (Cramer 1779)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Bixa, Urucu, Prunus...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Neotropický.

v neotropickom regióne

imago - samec

© Leroy Simon
14.10.2008, Ekvádor

Scroll to top