Catocala nymphagoga (Esper 1787)

samec
samica

Stužkavec žltý

Biotop: Teplé dubové lesy a lesostepi s porastom krovinatých dubov. Tiež okolia vodných tokov a jazier.

Čas výskytu imága: Od konca júna do augusta, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú večer a v noci a dajú sa tiež prilákať na svetlo aj na návnadu. Sú veľmi plaché a pri najmenšom vyrušení ihneď odlietajú.

Vajíčko: Vajíčko je oválne, hladké a žlté. Samička ich kladie jednotlivo alebo v malých skupinkách do škár kôry, lišajníkov alebo do pukov dubov.

Húsenica: Húsenice žijú solitérne. Väčšinu času sedia pritlačené na konároch, kde sú svojim sfarbením dokonale maskované. Žerú hlavne v noci.

Živné rastliny: Quercus pubescens, Quercus ilex, Quercus spp.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
12.5.2001, Foligno, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
17.6.2001, Foligno, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.6.2008, Serres env., Mt. Menikio, Makedonia prov., Grécko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.6.2008, Serres env., Mt. Menikio, Makedonia prov., Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2008, Serres env., Mt. Menikio, Makedonia prov., Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2008, Serres env., Mt. Menikio, Makedonia prov., Grécko

Scroll to top