Catocala dilecta (Hübner 1808)

samec
samica

Stužkavec červený

Biotop: Teplé dubové lesy a stepné stráne s porastom krovinatých dubov.

Čas výskytu imága: Od júla do októbra, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh. Na juhu Európy je pomerne hojný.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci a dajú sa prilákať na svetlo aj na návnadu. S obľubou sajú na hnijúcom ovocí alebo miazge stromov. Samice sa za život niekoľkokrát pária s viacerými samcami, pretože im postupne dorastajú v tele vajíčka, ktoré kladú celý svoj život.

Vajíčko: Žltohnedé, diskovité vajíčka sú kladené jednotlivo do štrbín kôry na kmeň živného stromu.

Húsenica: Húsenice sa liahnu v skorých ranných hodinách, kedy rýchlo vyliezajú do koruny stromu. Liahnu sa ešte za tmy, aby unikli väčšine denných predátorov. Rastú pomerne rýchlo. Väčšinu času sedia pritlačené na konároch, kde sú svojim sfarbením dokonale maskované.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom, žltkastom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
5.5.2016, Alesso, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
15.5.2016, Alesso, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
5.5.2016, Alesso, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
5.5.2016, Alesso, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
18.7.2016, Alesso, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
18.7.2016, Alesso, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
18.7.2016, Alesso, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Skiti, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Skiti, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Kassitera, Grécko

Scroll to top