Carcharodus alceae (Esper 1780)

Alceae_MU
samec
Alceae_MD
samec zospodu

Súmračník slezový

Biotop: Stepné lokality, skalnaté strane, výslnné cesty vo viniciach, záhrady a vyprahnuté lúky z nízkou vegetáciou.

Čas výskytu imága: Apríl až do polovice septembra, v dvoch až troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle rýchlo lietajú počas slnečného svitu. Držia sa nízko nad zemou a často sadajú na vyhriatu zem alebo rastliny, kde sa slnia z roztvorenými krídlami.

Vajíčko: Biele vajíčko je kladené jednotlivo na vrchnú stranu listu živnej rastliny, často do jeho stredu.

Húsenica: Húsenica žije v skrýši zo spradených listov, kde sa ukrýva. Žerie iba v krátkych intervaloch, kedy vylieza zo svojej skrýše. Odhryzne pár súst a potom rýchlo zalieza späť medzi listy. Húsenice poslednej generácie prezimujú.

Živné rastliny: Malva spp.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (stredná a južná Európa cez blízky vychoď až po Indiu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

skrýša húsenice medzi spradenými lisatmi

© Martin Jagelka
1.7.2023, Rohožník, Slovensko

skrýša húsenice medzi spradenými lisatmi

© Martin Jagelka
1.7.2023, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1.7.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
17.7.2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Modra, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2015, Garica, Krk, Chorvátsko

Scroll to top