Calliteara pudibunda (Linnaeus 1758)

samec
samica

Štetinavec orechový

Biotop: Listnaté lesy, okolia vôd, orechové aleje a tiež sady a záhrady.

Čas výskytu imága: Apríl, máj, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy nastáva aj parenie. Prilietajú tiež na svetlo a to hlavne samce.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené v znáškach a samička ich prikrýva chĺpkami z konca bruška.

Húsenica: Húsenice žerú na stromoch. Pri vyrušení ohnú prednú časť tela, kedy sa zvýraznia čierne škvrny medzi prednými článkami. Zároveň sa rozprestrú zhluky chlpov ktoré tvoria štetiny. Z nich sa ľahko uvoľňujú dráždivé chlpy a zapichávajú sa do pokožky nepriateľa.

Živné rastliny: Juglans, Fagus, Quercus, Acer...

Kukla: Kukla je umiestnená v šedom, mäkkom, chlpmi premiešanom zámotku. Je upradený medzi listami na strome alebo na haluziach, v škárach kôry a pod.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Afganistan).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
11.9.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
1999, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Rohožník, Slovensko

Scroll to top