Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Štetinavec smrekový

Biotop: Staré smrekové lesy v chladnejších oblastiach a tiež rašeliniská.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy nastáva aj parenie. Prilietajú tiež na svetlo a to hlavne samce.

Vajíčko: Hnedé, guľaté vajíčka sú kladené v znáškach medzi ihličie.

Húsenica: Húsenice žerú na stromoch ihličie smrekov a po druhom zvliekaní nastáva u nich diapauza. Prebúdzajú sa na jar kedy dokončujú svoj vývoj. Zimujú na poduške z vlákna, ktorú si upradú na haluziach medzi ihličím.

Živné rastliny: Picea, Abies.

Kukla: Kukla je umiestnená v šedom, mäkkom zámotku, medzi ihličím na strome alebo na haluziach, v škárach kôry a pod.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a severnej Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

zimujúca húsenica

© Martin Jagelka
29.3.2018, Hrdlořezy, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
28.11.2017, Hrdlořezy, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
6.5.2018, Hrdlořezy, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
6.5.2018, Hrdlořezy, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
4.10.2005, Nakolice u Nových Hradu, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
13.5.2023, Hrdlořezy, Česká Republika

húsenica

© Martin Jagelka
13.5.2023, Hrdlořezy, Česká Republika

kukla v zámotku

© Martin Jagelka
13.5.2023, Hrdlořezy, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
11.6.2023, Hrdlořezy, Česká Republika

imago - samec

© Martin Jagelka
26.8.2005, Nakolice u Nových Hradu, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
7.6.2023, Hrdlořezy, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
26.8.2005, Nakolice u Nových Hradu, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

Scroll to top