Callistege mi (Clerck 1759)

Stužkavec lúčny

Biotop: Lúky, okraje lesov, okraje poli a tiež stepi a okraje vodných tokov.

Čas výskytu imága: Od konca apríla do konca septembra, v dvoch generáciách v roku. V horách a chladnejších oblastiach sa vyskytuje len jedna generácia v lete.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú cez deň, kedy ich ľahko vyplašíme s podrastu. Sú veľmi plaché a prudko vyletia a po pár metroch kľukatého letu sa zase strácajú vo vegetácii.

Vajíčko: Zelené vajíčka sú kladené jednotlivo.

Húsenica: Húsenica žerie na svojich živných rastlinách a je veľmi dobre maskovaná, pripomínajúc suchú stonku.

Živné rastliny: Leguminosae.

Kukla: Kukla je uložená v riedkom zámotku medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2004, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Rohožník, Slovensko

Scroll to top