Callimorpha dominula (Linnaeus 1758)

Spriadač hluchavkový

Biotop: Vlhké lesy, čistiny v lesoch, lesné cesty, podmáčané lúky a okraje vôd.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne cez deň aj v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Cez deň ich možno pozorovať ako sajú na bodliakoch a iných lesných kvetoch. Sú veľmi plaché a pri vyrušení rýchlo odlietajú. Samičky po spárení kladú vajíčka v menších znáškach na spodnú stranu listov.

Vajíčko: Vajíčka sú malé, guľaté, bledozelené.

Húsenica: Húsenice sa po vyliahnutí rozliezajú a žijú samostatne. Sú najaktívnejšie počas slnečného svitu, kedy rýchlo žerú a lozia. Pri vyrušení sa v okamihu sa stratia v rastlinstve. S príchodom chladných jesenných dní vyhľadávajú miesta v suchej vegetácii na zemi, kde prezimujú. Po prezimovaní dokončujú svoj vývoj.

Živné rastliny: Lamium, Plantago, Urtica, Myosotis, Rubus, Pulmonaria...

Kukla: Kuklia sa v riedkom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (Európa až po Irán).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
26.4.2010, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
9.5.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
9.5.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
9.5.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.6.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.6.2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
11.6.2010, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Bystrá dolina, Hrboltová, Slovensko

Scroll to top