Caligula simla (Westwood 1847)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: September a október, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: Hnedé, strakaté vajíčka sú kladené v malých skupinách a radoch na konáre živných drevín.

Húsenica: Húsenice sa liahnu na jar. Po vyliahnutí sa rozliezajú a žijú jednotlivo. Medzi lístím sú veľmi dobre maskované.

Živné rastliny: Juglans, Quercus, Betula, Salix, Crataegus, Malus, Prunus, Pyrus...

Kukla: Kukla je umiestnená v hnedom, dierkovanom zámotku medzi listami na strome.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearktický a indoaustrálsky.

v palearktickom a indoaustrálskom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1999, lokalita neznáma

húsenica

© Martin Jagelka
1999, lokalita neznáma

húsenica

© Leroy Simon
30.3.2005, Čína

kukla v zámotku

© Martin Jagelka
1999, lokalita neznáma

imago - samec

© Martin Jagelka
6.10.1999, lokalita neznáma

imago - samica

© Martin Jagelka
2.11.1999, lokalita neznáma

Scroll to top