Caligula japonica (Moore 1872)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: September a október, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež nastáva párenie.

Vajíčko: Hnedé, strakaté vajíčka sú kladené v malých skupinách a radoch na konáre živných drevín.

Húsenica: Húsenice sa liahnu na jar. Po vyliahnutí sa rozliezajú a žijú jednotlivo. Medzi lístím sú veľmi dobre maskované.

Živné rastliny: Juglans, Quercus, Salix, Crataegus, Malus, Prunus...

Kukla: Kukla je umiestnená v hnedom, dierkovanom zámotku medzi listami na strome.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearktický. Na ostrove Taiwan žije poodruh Caligula japonica arisana.

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
3.6.2003, Mt. Mizugaki, Sutama, Yamanashi pref., Japonsko

húsenica

© Martin Jagelka
6.6.2003, Mt. Mizugaki, Sutama, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
25.8.2007, Mt. Mizugaki, Sutama, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
25.8.2007, Mt. Mizugaki, Sutama, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samec

© Martin Jagelka
25.8.2007, Mt. Mizugaki, Sutama, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samec

© Leroy Simon
11.10.2007, Mt. Mizugaki, Sutama, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.8.2003, Mt. Mizugaki, Sutama, Yamanashi pref., Japonsko

imago - samica

© Leroy Simon
4.10.2007, Mt. Mizugaki, Sutama, Yamanashi pref., Japonsko

Scroll to top