Automeris io (Fabricius 1775)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: Na severe iba jedna generácia od konca mája do začiatku júla, na juhu má dve až tri generácie v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy sa aj pária.

Vajíčko: Biele vajíčka sú kladené v znáškach na živné rastliny.

Húsenica: Húsenice sú od vyliahnutia až do posledného zvliekania spoločenské a žijú pospolito. Sedia jedna vedľa druhej na listoch. Majú pŕhlivé tŕne!

Živné rastliny: Cerasus, Prunus, Acer, Juglans, Quercus, Fraxinus...

Kukla: Čierna kukla je umiestnená v tenkom, hnedom zámotku na zemi medzi rastlinstvom a lístím.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Nearktický a neotropický.

v nearktickom a neotropickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1.9.2003, USA

húsenica

© Martin Jagelka
1.9.2003, USA

imago - samec

© Martin Jagelka
2003, USA

imago - samec

© Martin Jagelka
2003, USA

imago - samec ssp. lilith

© Leroy Simon
8.6.2006, Florida, USA

imago - samica ssp. lilith

© Leroy Simon
17.4.2005, Florida, USA

Scroll to top