Atolmis rubricollis (Linnaeus 1758)

Spriadač čierny

Biotop: Lužné lesy a ich okraje a brehy vodných tokov a jazier. Tiež staré ihličnaté lesy.

Čas výskytu imága: Od mája do polovice júla, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Malé, guľaté, zelenkasté vajíčka sú kladené v malých skupinkách na kôru stromov medzi lišajníky.

Húsenica: Húsenice žerú prevažne v noci a nad ránom, keď je vyššia vlhkosť a lišajníky zmäknú a dajú sa húsenici ľahšie skonzumovať. Miesta kade lozí si opriada vláknom.

Živné rastliny: Lichenes, (možno tiež lístie a opadané ihličie).

Kukla: Kukla je uložená v jemnom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Amur).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
13.7.2009, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
13.7.2009, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.8.2015, Malá Lučivná (Párnica), Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.8.2015, Malá Lučivná (Párnica), Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
30.5.2016, Malá Lučivná (Párnica), Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Pohoří na Šumave, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2014, Terchová, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Pribylina, Slovensko

Scroll to top