Arctornis l-nigrum (Müller 1764)

samec
samica

Mníška čierne L

Biotop: Teplé okraje listnatých lesov, lužné lesy a krovinaté stráne s porastom dubov.

Čas výskytu imága: Od júna do polovice septembra, v dvoch generáciách v roku, pričom ta prvá je vždy početnejšia.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy nastáva aj párenie. Prilietajú tiež na svetlo a to hlavne samce.

Vajíčko: Zelené, diskovité vajíčka sú kladené v malých skupinách, v radoch za sebou na listy živných rastlín.

Húsenica: Húsenica žerie lístie na stromoch a pri vyrušení ,,odskakuje,, z listov. Väčšina húseníc začína diapauzu už v ten rok čo sa vyliahli z vajíčka. Niektoré pokračujú vo vývoji vytvoria druhú, neúplnú generáciu. Húsenice zimujú v zámotku, ktorý si spriadajú medzi listami. Na jar dokončujú svoj vývoj a kuklia sa v máji.

Živné rastliny: Quercus, Fagus, Tilia, Ulmus,...

Kukla: Zelená kukla je uložená v tenkom zámotku, ktorý je upradený medzi listami na strome.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2000, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

Scroll to top