Arctia villica (Linnaeus 1758)

samec
samec zospodu

Spriadač špenátový

Biotop: Lesostepi a krovinaté stepi, svetlé lesné čistiny, vlhké lúky a okraje vodných tokov.

Čas výskytu imága: Máj, jún, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú v kresbe na krídlach značne premenlivé. Sú aktívne hlavne v noci, kedy samce prilietajú hojne na svetlo. Motýle však možno vyplašiť z trávy aj cez deň. Vtedy rýchlo vyletia a letia prudkým, kľukatým letom až kým znovu neusadnú do vegetácie. Párenie nastáva v skorých ranných hodinách. Samice kladú vajíčka hlavne v noci ale občas aj cez deň. Vajíčka prilepujú najmä na listy, ale tiež na kamene alebo kôru stromov.

Vajíčko: Samička kladie malé, bledožlté vajíčka vo veľkých znáškach. Tie sa liahnu zhruba za dva týždne.

Húsenica: Húsenice sa po vyliahnutí rozliezajú a žijú samostatne. Rastú veľmi pomaly a pri vyrušení sa stáčajú do klbka. S príchodom chladných jesenných dní si vyhľadávajú miesta v suchej vegetácii na zemi, kde prezimujú. Po prezimovaní dokončujú svoj vývoj. Vtedy sú už dospelé a často ich vidno ako rýchlo lozia a hľadajú si miesto na zakuklenie.

Živné rastliny: Plantago, Galium, Fragaria, Rubus, Prunus, Euphorbia, Taraxacum, Thymus,...

Kukla: Kuklia sa v riedkom, šedom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi medzi rastlinstvom. Čierna kukla sa liahne zhruba za dva až tri týždne.

Prezimovanie: V štádiu dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
3.5.2016, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
17.4.2018, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.5.2015, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.5.2015, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.5.2018, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.5.2018, Rohožník, Slovensko

párik

© Martin Jagelka
2.6.1994, Stupava, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rohožník, Slovensko

Scroll to top